Wednesday, June 18, 2014

ಬೊಂಬೆಯಾಗ ಬಾರದಿತ್ತೆ

ಬೊಂಬೆ ಆಡ್ಸೋನು ಮ್ಯಾಲೆ ಕುಂತೋನು ನಮ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಯಾಕೆ ಟೆನ್ಶನ್ನು
ಬಂಗಾರದ ಬೊಂಬೆ ನನ್ನ ಹಾಡು ಕೇಳಮ್ಮ

ಬೊಂಬೆಯಾಗ ಬಾರದಿತ್ತೆ ನೀನು
ಬೊಂಬೆಯಾಗ ಬಾರದಿತ್ತೆ ನೀನು
ಎಷ್ಟಾದರಾಗಲಿ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತಿದ್ದೆ
ಕೊನೆಗೆ ಕದ್ದೊಯ್ಯಬಹುದಿತ್ತೇ ನೋ... : )
ನೀ.. ನೋ ಎನ್ನುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ ನೀ ನೋಯುವಂತಿರಲಿಲ್ಲ
ನಿನ್ನ ನಗುಮಾಸುತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಮುಖ ಕಳೆಗುಂದುತಿರಲಿಲ್ಲ

ಹೃದಯವನ್ನೆ ಮುಡಿಪಿಟ್ಟರೂ
ಪ್ರೀತಿಯನೆ ತೆತ್ತರೂ
ನೀ ಕ್ಯಾರೇ ಎನ್ನುವಂತೆ ಕಾಣುತ್ತಿಲ್ಲ ,
ನಿನಗೆ ತಿಳಿದ ಸತ್ಯ ನನಗೆ ಅರ್ಥವಾಗಿರಲಿಲ್ಲ
ಜೀವನ ಬೊಂಬೆಯಾಟವಲ್ಲ
ಜೀವನ ಬೊಂಬೆಯಾಟವಲ್ಲ

ಬೊಂಬೆಯಾಟವಯ್ಯಾ ನೀ ಸೂತ್ರಧಾರಿ ನಾ ಪಾತ್ರಧಾರಿ ದಡವ ಸೇರಿಸೈಯ್ಯಾ
like . comment . share

No comments:

Post a Comment