Saturday, January 31, 2009

ಮರೆಯಲಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ..

ನಾ ಹೆಗೆಮರೆಯಲಿ ನಿನ್ನ
ಜನುಮ ಕ್ಕೆ ಜೀವ ನೀಡಿದ ದೇವತೆಯನ್ನ
ಮರೆಯಲಾರೆ ಯಾವತ್ತೂ.. ನಿನ್ನ ಮಮತೆಯ ಮುತ್ತು
ನೀನಿತ್ತ ವಾತ್ಸಲ್ಯದ ತುತ್ತು
.
.
.
.
.
ನಾ.. ಅಮ್ಮಾss ಅಂದ ಆಹೊತ್ತು !!!

No comments:

Post a Comment