Thursday, February 13, 2014

ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತದೇ ಹಾರ್ಟು ನಾ ಹಾಕ್ದೆ ಕ್ರಿಷ್ಣನ್ ಪಾರ್ಟು

ತುಂಬಾ ದಿನ ಆಯ್ತಲ್ವ
 ಹಳ್ಳೀ ಹಾಡು  ಬರ್ರಲೇ ಹಾಡುಮ...

ಇವತ್ತು ಕಿಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ಸ್ ಡೇ ಅಂತ್ರಪ್ಪಾ,
ಇದು ಮಾಸ್ ಸಾಂಗು.. ರಾಜಾಹುಲಿ, ದರ್ಶನ್, ಕಿಚ್ಚಾ , ಅಪ್ಪು ,ಉಪ್ಪಿ, ಯಾರ್ನಾನಾ ನೆನ್ಸಕಳಿ
ನೋಡು ಈ ಹಾಡು ಓದಾದ್ಮೇಲೆ ಯಾವ್ ಹುಡ್ಗಿ ನೆಪ್ಪಾಯ್ತಳೆ ಅವ್ಳ್ಗೆ ಐ ಲವ್ವು ಅನ್ನು ಹಾಳಾಗ್ ಹೋಗು.

ಬರ್ರಲೇ ಹಾಡುಮ...

ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದ್ರೇ ನೀನು  ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತದೇ ಹಾರ್ಟು
ಕಂಡ ಕೂಡ್ಳೇ ನೀನು  ನಾ ಹಾಕ್ದೆ  ಕ್ರಿಷ್ಣನ್ ಪಾರ್ಟು
ಕಯ್ಯಿಕೊಟು ಓಡಬ್ಯಾಡ ನಾ ನಿನ್ ಕಯ್ಯಹಿಡ್ಯೋ ಹಮ್ಮೀರ
ಕಳ್ಳನಲ್ಲ ಸುಳ್ಳನಲ್ಲ ಮಳ್ಳಿನಿನ್ನ ಸರದಾರ
ಬಾಗಿ ಬಾಗಿ ಬೀಳ್ ಬ್ಯಾಡ ವಯ್ ಸು ತುಂಬಾಭಾರ " Pallavi "

charana
ಕದ್ದುಮುಚ್ಚಿ ಕೊಂಚಾ ಕಚ್ಚಿ ತಿಂದಾ ಹಣ್ಣು ತುಂಬಾರುಚಿ
ಕಣ್ಣುಮುಚ್ಚಿ ಕೊಟ್ರೆ ಒಸಿ ಚಂದಾ ಹೆಣ್ಣೆ ತುಟಿರುಚಿ
ಕಬ್ಬುನ್ ಗದ್ದೆ ಏರಿಮ್ಯಾಗೆ ಸೂರ್ಯಮುಳ್ಗೊ ಹೊತ್ನಾಗೆ
ಕಬ್ಬುನ್ ಜಲ್ಲೆ ಸವಿಹಾಂಗೆ ಸಿಕ್ರೆಸಾಕು ಬತ್ತಾ ಹಂಗೆ
ಕಣ್ಣು ಮುಚ್ಚಿ ಬುಡೊದ್ರಾಗೆ ಕಂಡಂಗಾಯ್ತದೆ ಸ್ವರ್ಗ ನಿಂಗೇ

 ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದ್ರೇ ನೀನು ..
ಏಲೇ ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದ್ರೇ ನೀನು ..

charana
ನಾಟಿ ಇಟ್ಟ ಪೈರಿನಂಗೆ ನಾಟ್ಕೊಂಡೈತೆ ನಿನ್ ಪ್ರೀತಿ
ಘಾಟಿ ನೀನು ಹಳ್ಳಿಹುಡ್ಗಿ ನನ್ ಯಾಕೆ ಕಾಡ್ತಿ ಈರೀತಿ
ಅರ್ಳುರ್ದಂಗ್ ಮಾತಾಡ್ಕಂಡೇ ಅರ್ಳುಮರ್ಳು ಮಾಡ್ತಿ
ಹರ್ತಬಂದ್ರೆ ಯಾಕೇಹಿಂಗೇ ದುರ್ಗುಟ್ಕಂಡು ನೋಡ್ತಿ
ಕಂಡ್ರುಕಾಣ್ದಂಗ್ ಆಡ್ಬ್ಯಾಡ ಮನ್ಸಾಗದೇ ನಿನ್ಮ್ಯಾಗೇ

ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದ್ರೇ ನೀನು ..
 ಕಣ್ಣು ಹೊಡೆದ್ರೇ ನೀನು ..  ಶಿಳ್ಳೆ ಹೊಡಿತದೇ ನನ್ ಹಾರ್ಟು

-ಅನಿಕೇತನ ಹ್ಯಾಪ್ಪಿ B :) Y

No comments:

Post a Comment